Privacy policy New-Jewel webshop

Welkom bij New-Jewel. Dit privacybeleid is van toepassing op de informatie die we verzamelen wanneer je onze website bezoekt, gebruikmaakt van onze diensten, of op andere wijze met ons communiceert. We hechten veel waarde aan je privacy en streven ernaar je persoonlijke informatie te beschermen.

1. Verzamelde informatie

1.1 Informatie die je verstrekt: We verzamelen persoonlijke informatie die je vrijwillig aan ons verstrekt, zoals je naam, e-mailadres, telefoonnummer, en andere informatie die je invult op formulieren op onze website.

1.2 Automatisch verzamelde informatie: We verzamelen automatisch bepaalde informatie wanneer je onze website bezoekt, zoals je IP-adres, browsertype, taalvoorkeuren, verwijzende URL’s en andere informatie over je interactie met onze website.

2. Gebruik van informatie

2.1 Doeleinden: We gebruiken de verzamelde informatie voor het leveren van onze diensten, het verbeteren van onze website, het beantwoorden van vragen, en voor andere legitieme zakelijke doeleinden.

2.2 Marketing: Met jouw toestemming kunnen we je ook marketingmateriaal sturen over onze producten en diensten.

3. Delen van informatie

We delen je persoonlijke informatie niet met derden, tenzij dit nodig is voor de levering van onze diensten of als we wettelijk verplicht zijn dit te doen.

4. Beveiliging

We nemen redelijke maatregelen om de veiligheid van je persoonlijke informatie te waarborgen. We streven ernaar om ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaarmaking te voorkomen.

5. Jouw rechten

Je hebt het recht om toegang te vragen tot de persoonlijke informatie die we over jou hebben, deze te corrigeren, te verwijderen of te beperken.

6. Wijzigingen in dit privacybeleid

Dit privacybeleid kan worden bijgewerkt om veranderingen in onze praktijken weer te geven. Controleer regelmatig op updates.

7. Contact

Als je vragen hebt over dit privacybeleid of onze privacypraktijken, neem dan contact met ons op via info@new-jewel.be.